Samarbejde & Trivsel

I min inderste kerne tror jeg på, at trivsel er altafgørende i vores liv. Også på arbejdet. Så når det vakler lidt hist og her, vil det per automatik have ringe-i-vandet-effekten. Og de ringe spreder sig i lynets hast, har jeg oplevet.

Det vi ved, er at mistrivsel kan føre til stress og derved længere og hyppigere sygemeldinger.

Når jeg har opgaver, der omhandler trivsel og det psykiske arbejdsmiljø, er det interessant, at selv om børnehusene og fritidshjemmene varierer i antal ansatte, aldre, køn osv, er det næsten altid de samme adfærdsmønstre, jeg ser. Den ene uhensigtsmæssige adfærd fører til den anden, som fører til den tredje og så er den nedadgående spiral i gang.

Til gengæld er det heldigvis muligt for alle, at ændre spiralens retning, og når den så småt begynder at gå opad, giver det en masse energi og motivation. Så det er det, der er min strategi – at vende spiralen.

Der hvor mit fokus har ligget ved de mange steder, jeg har været, har især været på kommunikation.

Jeg har kigget på:

  • Hvad det er for en måde, der bliver talt sammen på. – tør personalet at undre sig over hinandens praksis og give hinanden ærlig og konstruktiv feedback? Hvis ikke, er det så fordi de ikke er gode til at give feedback på en ærlig og konstruktiv måde? Hvordan bliver feedback modtaget? Bliver der vendt øjne eller tsk tsk’et, når man ytrer sin måske lidt anderledes mening på et personalemøde?
  • Hvad er blevet legalt at sige højt? – Uhensigtsmæssige udsagn som: “hun er altid syg, når hun har en lukker” eller “jeg har ikke lyst til at tage på tur med ham” eller “nu må hendes forældre altså tage sig sammen!” , eller “ nå, så mangler vi personale igen” osv. ?
  • Er der kommet en laissez faire adfærd, hvor ingen tager beslutninger af frygt for at skabe konflikter, eller at kolleger ikke bryder sig om en?
  • I det hele taget, hvor anerkendende en dialog har huset generelt?

Om det er en stue, en afdeling, et helt hus eller ledelsen er egentlig ligegyldigt. Når tonen er hård, eller nogen ikke bliver set eller hørt, er der mistrivsel og det bedste sted at starte, er at kigge på kommunikationen.