Pædagogisk Idræt

Siden 2007 har jeg haft et tæt samarbejde med VIA University College omkring idrætscertificeringer og pædagogisk idræt opkvalificeringer.

Når du som leder sammen med din personalegruppe vælger at certificere jer som idrætsinstitution, er det faktisk ret nemt og ikke særlig dyrt.

Men det arbejde der følger, eller skal følges under en certificering, er meget vigtigt og ganske krævende (på den oplysende, opvækkende måde).

Med den profil I nu får, er det altafgørende, at I:

  • afklarer, hvad det betyder lige præcis for jer at være en idrætsinstitution.
  • gennemarbejder og aftaler hvordan, I formidler det overfor de eksisterende brugere. Og de kommende brugere.
  • formår at beskrive jeres værdier omkring pædagogisk idræt på hjemmesiden.
  • bliver enige om, hvordan det ses, når brugerne træder ind i jeres institution.
  • konstant holder jer opdateret på udviklingen inden for pædagogisk idræt.
  • tilsidesætter tid til løbende at evaluere på jeres indsats.

Kontakt mig hvis I skal guides.