Husets Faglighed

Jeg bliver til stadighed overrasket og imponeret over den høje faglighed, jeg ser i de fleste børnehuse, jeg kommer i. Og det på trods af de uretfærdige kår, I arbejder under. Jeg hører mange ledere tale om, at jeg skal hjælpe dem med at højne fagligheden hos medarbejderne, men lige så tit handler det om at synliggøre den høje faglighed, som huset i forvejen har.

Noget af det jeg kigger på, er følgende:

  • Er der afsat tid til pædagogiske faglige emner på jeres møder? Både stue-, afdelings- og personalemøder? Det handler om effektivisering af møderne.
  • Hvordan arbejder I med læreplanerne? KLIK HER for at læse hvad jeg kigger på når jeg arbejder med læreplaner
  • Er der struktur på jeres praksis? – Der er altid plads til mere, når vi er strukturerede.
  • Hvordan beskriver I jeres praksis overfor forældrene? Via tavler, bøger eller intra? Synliggør i jeres faglighed? Skriver I: “Peter og Sarah havde det rigtig sjovt, og solen skinnede”? Eller skriver I: “De der var på legepladsen øvede sig meget i at vente på tur, mens vi andre trænede vores sansemotorik på stuen.”
  • Synliggør I jeres upåagtede faglighed? Eller dvs. den “Ikke værdsatte faglighed” ? LÆS Tine Sejbæks artiklen om emnet her
  • Hvordan fungerer jeres brobygning?